Reference - ostalo

Prikaz postojećeg stanja građevine

Pored gore navedenih djelatnosti iz područja graditeljstva, skrećemo Vam pozornost na to da smo za više naručitelja (najveći od njih je JP "ZAGREBAČKI VELESAJAM") izvršili snimanje i prikaz postojećeg stanja građevina predviđenih za prenamjenu, adaptaciju, rekonstrukciju ili dogradnju. Takva vrsta posla obuhvaća pregled i analizu stanja građevine u arhitektonskom i konstruktivnom pogledu i stanja svih vrsta instalacija, te predstavlja podlogu za sve daljnje zahvate.

Stručne podloge za lokacijsku dozvolu

Poduzeće "ZD-ING" posjeduje licencu Ministarstva graditeljstva koja dozvoljava izradu stručnih podloga za lokacijske dozvole na područjima gdje ne postoje ili su stavljeni van snage prostorni planovi (GUP, PUP).

Ostalo

Od 1990 do listopada 1993 osnivači poduzeća "ZD-ING" d.o.o. rade u raznim građevinskim poduzećima ( "GORTAN" - Libija, "KRS" - Zagreb,"VIŠ-DOM" - Zagreb ) i HV-u ( kako u struci tako i kao djelatni sudionici u obrani zemlje) . Radovi iz tog razdoblja :

Projekt - studija naselja za prognanike
Projekt - studija prodajnog salona automobila "BAOTIĆ", Zagreb
Projekt - studija poslovnog hotela uz stadion NK "CROATIA", Zagreb
Projekt - izvedba restorana u rezidencijalnom području Sirt, Libija
Projekt - izvedba kafeterije u rezidencijalnom području Sirt, Libija
Projekt adaptacije-izvedba hotela u rezidencijalnom području Sirt, Libija
Projekt kongresne dvorane za 800 osoba u rezidencijalnom području Sirt, Libija
Projekt zgrade Glavnog stožera libijske armije u rezidencijalnom području Sirt, Libija
Izvedba - nadzor na vanjskom uređenju trga u stambenom bloku 14,Trešnjevka, Zagreb

All rights reserved | ZD-ING d.o.o. | 2014.
Dizajn i izrada: dzDESIGN